xCyklotrasa 005:   Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou - Nová Bystrica - Vychylovka, skanzen .....(plus trasa na Demänovú)

 aktual. september 2013'x

   

Cyklotrasa Krásno - Vychylovka umožňuje pohodlný a bezpečný presun medzi týmito lokalitami na bicykli alebo kolieskových korčuliach, ev. v zimnom období sa bude dať dobre využiť ako bežkárska trasa. Výstavbou cyklotrasy došlo k presunu skoro 2/3 pôvodnej trasy z čím ďalej viac frekventovanej hlavnej cesty č. 520. Súvislá cyklotrasa tak v tuto chvíľu vedie z Krásna (od kostola) až nad kostol v Novej Bystrici. Stávajúca komunikácia je využitá iba ako paralelná vložka v úseku Klubina - Stará Bystrica (po starej ceste). "Starou" cestou v Starej Bystrici mnoho áut nejazdí, zato nás pohodlne dovedie k vyhlásenej atrakcii Slovenský orloj i časti Starý mlyn. Úsek Nová Bystrica, nad kostolom - skanzen Vychylovka je vedený po stávajúcej komunikácii, ale premávka je pre cyklistu znesiteľná. 

Cyklotrasa Krásno nad Kysucou - Vychylovka má po celej svojej dĺžke asfaltový povrch. Východiskový bod začína približne na 385 m.n.m. v Krásne a momentálne končí po zhruba 30 km vo Vychylovke (skanzen). Prechádza obcami Krásno nad Kysucou - Zborov - Klubina - Stará a Nová Bystrica - Vychylovka (skanzen) a to po zväčša ľavých brehoch brehu riek Kysuca, Bystrica (výnimka v oblasti Klubiny) a pravom brehu riečky Vychylovka.

Prijateľných 270 výškových metrov naberie bez pocitu výrazného stúpania. Po skanzen je vhodná i pre rodiny s deťmi. Pre zdatnejších cyklistov však skanzen nemusí znamenať "konečnú", pretože výjazd na neďalekú Demänovú je skvelá výzva. Zvlášť keď kopcov, kde sa tak vysoko možno dostať po asfaltke, je v blízkom okolí tak málo.

 
Ranná atmosféra pod kamenným mostom v Krásne. Vpravo je vidieť originálne riešenie premostenia cyklotrasy
 
     

Čo sa týka možnosti občerstvenia na trase, vždy je možno odbočiť cez mnohé mosty a mostíky na pravý, "obývaný" breh rieky Bystrice (z pohľadu smeru toku), kde sa  nájde dosť obchodov či pohostinstiev i počas voľných dní. Jediné občerstvenie priamo na trase je v Krásne, v osade "U Šustkov". Cyklotrasa je dobre prístupná na celej svojej dĺžke z hlavnej cesty Krásno - Nová Bystrica, prakticky ktorýmkoľvek mostíkom cez rieku a umožňuje ľubovoľne kombinovať pohyb na nej.

Doporučené nástupné miesta na trasu: Najbližšia rýchliková stanica je v Čadci, ale zdolať úsek z Čadce do Krásna vo špičkovej premávke je dosť náročné. Preto je príhodnejšie použiť osobný vlak a vystúpiť v zastávke Oščadnica, cez mostík ponad rieku Kysucu prejsť na druhú stranu, dať sa po miestnej komunikácii kúsok doľava. Táto nás vyvedie, asi po 500 m  na "starú" hlavnú cestu Čadca - Žilina. Odtiaľ pokračovať doprava. Asi dvojkilometrový úsek po križovatku v Krásne - Rázcestie je prakticky po rovine a je tam menšia premávka než na súbežnej hlavnej ceste.  Lokalita Krásno - Rázcestie je už len na "skok" od cyklotrasy a pre navedenie na ňu pozri odkaz A.

Druhá možnosť nástupu na cyklotrasu je pre zmenu vo smere od Žiliny. Vystúpiť z vlaku v Krásne n. Kysucou, zo stanice sa dať doľava. I v tomto prípade o chvíľu narazíme na most cez Kysucu, ale iný ako v Oščadnici. Za mostom, asi po 300 m sa dostaneme na "starú" hlavnú cestu Čadca - Žilina a po nej pokračujeme vľavo. Po chvíľke sme v Krásne, pri miestnom Kostole sv. Ondreja, je to významný orientačný bod a nemožno si ho nevšimnúť.
 

 
Pohľad na cyklotrasu v úseku Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou
     

Kto dáva prednosť vlastnej doprave autom, odporúčam využiť parkovacích plôch buď naproti tohto kostola či u neďalekého futbalového štadióna Tatranu. O víkendoch by nemuselo byť plno ani pred miestnym drevárskym závodom v lokalite Krásno - Rázcestie.

Ako som naznačil vyššie, za hlavný orientačný bod som zvolil kostol, ku ktorému treba odbočiť vľavo z cesty, po ktorej sme sa tu dostali od stanice v Krásne. (Tato cesta je súčasne pojatá ako cyklotrasa č. 2403). Potom prejsť popred kostol, ulicou dozadu medzi domy a po cca 200 metroch budovu s fialovou fasádou (stojí vpravo) obísť sprava a sme pri rieke Kysuci a takisto i na cyklotrase. Ani nie po km sa dorazíme k sútoku riek Kysuce a Bystrica. A práve okolo Bystrice povedú prevažne naše ďalšie  cyklistické km.

Odkaz A: Ďalšia možnosť je pokračovať od kostola ešte cca 1 km ďalej po miestnej hlavnej ceste až k mostu cez rieku Bystricu (lokalita Krásno - Rázcestie), tesne pred ním odbočiť vpravo. Vo smere od Čadce treba pre zmenu za týmto kamenným mostom odbočiť vľavo. Potom prejsť chodníkom pomedzi 2-3 rodinné domy a popod most, za ním zahnúť doľava, zdolať malý kopček hore-dole a sme na cyklotrase. Pre úplnosť som vložil k na konci tohto článku odkaz na fotografie(Fotografie s dôležitými odbočkami a ich popisy), kde sú podstatné miesta na nasmerovanie na trasu vyznačené šípkami. Pre zobrazenie podrobnej mapy s vyobrazením miest, kde boli zhotovené fotografie, klikni v priložených fotogalériách na "Zobraziť mapu" a "rolovaním" priblíž na maximum.
 

 
Pohľad z cyklotrasy v úseku Zborov nad Bystricou - Klubina (lom na Klubine)
     

Odbočky na trase. Z Krásna až na Klubinu vedie cyklotrasa priamo, bez odbočiek. Na Klubine by som rád upozornil na neznačenú odbočku . Na nej cez mostík prejsť na druhý breh a pokračovať cestičkou 300 m do dediny. Z prvej križovatky odbočiť vpravo, orientačný bod - pohostinstvo Horal , vzdialené cca 50 m a potom pokračovať priamo na križovatku starej a novej cesty Nová Bystrica - Krásno . Prejsť kolmo cez túto križovatku a po pôvodnej "starej" ceste s minimálnou premávkou sa dostať až do centra Starej Bystrice. Tu stojí za to pozrieť si prvý Slovenský orloj a i budovy na priľahlom námestí.

Majú tam i pekný kostol, okolo ktorého prejdeme vpravo a pokračujeme stále priamo paralelnou trasou až na jej koniec, kde zaujme lokalita Starý mlyn (malé námestie s bočným, postranným zastrešeným chodníkom). Či zaujme v dobrom alebo zlom, nechám na každom zvlášť, ale čo je dôležité, za týmto námestím je treba odbočiť doprava cez hlavnú cestu Nová Bystrica - Krásno a tiež cez rieku Bystricu, až sa dostaneme na novú cyklotrasu . Toto miesto označím ako bod X.

Ak sa z bodu X vydáme smerom doľava, dostaneme sa o malú chvíľu na Novú Bystricu. Výška a množstvo vrbín okolo rieky nám v tuto chvíľu ešte umožňuje občasný pohľad na rodinné domy v tejto obci  a takisto i na miestny kostol. Pohľad z cyklotrasy na kostol a hory na druhej strane rieky, má niečo do seba a predpokladám, že sa asi sa pri ňom zastaví mnohý cykloturista. Takisto predpokladám, že zastávkou pri kostole nebude končiť jeho trasa a že bude pokračovať ďalej, smerom na Vychylovku.
 

 
Jeden z dvoch nových drevených mostov na cyklotrase v oblasti Starej Bystrice a Klubiny
     

Bohužiaľ zakrátko už len po hlavnej ceste Nová Bystrica - Vychylovka, pretože cyklotrasa asi cca 500 m od kostola, končí ako novostavba. Krátkou spojnicou, po hlineno - pieskovom povrchu, sa dostaneme na hlavnú cestu a po nej pokračujeme až do skanzenu.

Než sa tam vydáme môžeme sa zastaviť cca o 500 m vyššie od tejto spojnice, kde sa nachádza odbočka k jedinej priehrade v okrese Čadca, s názvom Nová Bystrica . Priehrada leží v peknom prostredí medzi horami a určite stojí za zdolanie prevýšenia od odbočky na Novej Bystrici (Pohostinstvo Masnicová, býv. U Škorvagy). V mieste odbočky sa nachádza pekný oblúkový betónový most a neďaleko leží sútok riečky Vychylovka a rieky Bystrica.

Naša ďalšia cesta bude pokračovať práve súbežne s riečkou Vychylovka, kde stoja za povšimnutie tzv. "Vychylovské prahy", čo sú v podstate bridlicové kamenné vrstvy, ktoré ležia naprieč korytom rieky. Po cca 4 km od križovatky poh. Masnicová (U Škorvagy), sa nachádza odbočka vpravo na novú cestu do Oravskej Lesnej. Je to významná skratka na Oravu, ale tiež z tejto cesty sú pekné výhľady na krajinu na kusucko - oravskom pomedzí a Malú Fatru
 

 
Pohľad na rieku Bystricu z cyklotrasy v oblasti Starej Bystrice a Klubiny
     

Najatraktívnejším cieľom však je skanzen Múzeum Kysuckej dediny, ležiaci ešte kúsok vyššie. "Vyššie" znamená  obrazne po smere cesty i fakticky, pretože má nadmorskú výšku 655m.n.m. Križovatka k nemu je zároveň i križovatkou, kde sa odbočuje smerom na Demänovú. O to, aby nedošlo k zámene smerov, sa stará tabuľa s vyobrazením skanzenu a tu priložená fotografia v sekcii odbočky a ich popisy.

Skanzen Múzeum Kysuckej dediny. Je tu expozícia mnohých drevených chalúpok, hospodárskych budov ap. Tunajšie exponáty pochádzajú z oblasti Kysúc, napr. kaplnka zo Zborova, krčma z Korne ap. Ale tu majú na viac nevšednú atrakciu v priebehu prázdninových víkendov, ktorú len tak inde nemajú. Turistov v tieto dni vozí areálom parný rušeň vo vyhliadkovom vagóne. Stúpajúci biely dym z komína rušňa, idylické pozadie hôr a vo správny okamžik zakomponované staré chalúpky, to je obraz, za ktorým sa oplatí vážiť cestu až sem. V pracovných dňoch "paru" nahrádza elektrická lokomotíva, čo už taká sláva nie je, ale i tak výlet bude stáť za to.

 

 
Cyklotrasa v oblasti Starej Bystrice a Klubiny
     

Ak sa z bodu X vydáme smerom doprava, dostaneme sa na novotou voňajúcu cyklotrasu, ktorá kopíruje tok rieky Bystrice po jej ľavom brehu, skoro až do Klubiny. Pri putovaní po nej sa nám naskytne mnoho fotogenických výhľadov na pekné hory okolo. Po  cca 2,6 km narazíme na odbočku doprava, ktorá nás nasmeruje k Slovenskému orloju na Starej Bystrici. Menej nákladný, ale hodne zaujímavý je tiež nový drevený a veľmi dlhý most cez rieku . Po ňom sa trasa na chvíľku prehupne na pravú stranu, aby sa cez ďalší, efektný drevený most, asi o 1 km nižšie, zase na ľavý breh vrátila. Tuto pozíciu si potom cyklotrasa vlastne drží až do svojho konca pri kostole v Krásne nad Kysucou.

Zaujímavosti z trasy:
Základy Kostola Sv. Ondreja v Krásne pokladali v roku 1861 a je vraj najväčší široko ďaleko. Ako ďalší tip na zastavenie mi určite príde starý kamenný most cez rieku Bystricu, tiež v Krásne. Most z cesty nepríde zvlášť mimoriadny, pohľad od rieky už áno.

Pekný a moderný kostol majú  vo Zborove nad Bystricou a podobne zaujímavé cirkevné stavby sú vlastne po celej trase až do Novej Bystrice. Najnovšie pribudla stavba výrazného významu v Starej Bystrici - Slovenský orloj. Pobudnutie na upravenom námestí a pozorovanie orloja, bude isto vítaným oživením výletu.

Oba drevené mosty v lokalite Klubina - Stará Bystrica si zaslúžia svoju pozornosť.

 

 
Stará Bystrica, námestie - prvý Slovenský orloj
     

  

Fotografie s dôležitými odbočkami a ich popisy:

Fotografie rušňov vo skanzene Múzea Kysuckej dediny

Fotografie z úseku Vychylovka (rázcestie skanzen) - Demänová - Kubínska - Oravská Lesná

Fotografie z novej cesty, úsek: Vychylovka - Oravská Lesná

Fotografie z obidvoch častí úsekov cyklotrasy v oblasti Klubiny a Starej Bystrice (z leta 2013) a malý bonus k tomu

Fotografie z úseku Krásno nad Kysucou (kostol) - Vychylovka (skanzen)

Mapa a profil cyklotrasy (kliknutím do mapy a "rolovaním" priblížiť na maximálny detail)

 

 
Vychylovka, skanzen. O víkendoch cez letné prázdniny premáva tento parný rušeň a vozí turistov v lokalite skanzenu.
     
     

 

fFotky z trasy Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará  a Nová Bystrica - Vychylovka - Demänová z r. 2006 r. 2006 trasy
       

Kamenný most ponad
rieku Bystricu
v Krásne nad Kysucou

Rieka Bystrica - Zborov

Stará Bystrica - Bystrická dolina  - nenápadné,
nevysoké kopce po oboch stranách rieky Bystrice
 

Cintorín kaplnky zo Zborova

 


Záber zo skanzenu

Nádrž Nová Bystrica

 

Záber zo skanzenu

Kaplnka zo Zborova
 nad Bystricou

Ručne kreslená mapa trasy
Krásno nad Kysucou - osada 
Demänová

 

 
<= zpäť počet vstupov :